96:1   „ Îkra!.. Oku!..

Rabbinin adına… Ki O, oluşumu yapılandırarak yarattı! “

Allâhû Teâlâ’nın ilk vahyi ve emridir!

 

„ Kur’ân-ı Kerîm, kendisi ve bilim ile çelişmez, bu ancak onun yanlış yorumu veya bilimsel yetersizliğimizdendir! “ 

 

Ezgi: Göksel Baktagir; Yalnız Sen

 

Ülkemizde yabancı her hangi bir kitabın tam çevirisine özen gösterilirken, Kur’ân-ı Kerîm, yorumlanan meâllerden başka değil!

Bunun sonucu ise, ortaya çıkan birçok tezat. Ne var ki Kur’ân-ı Kerîm’in, kendisi ile çelişmediğini 4:82 âyetinden biliyoruz. Bilakis 39:23, farklı âyetlerde kullanılan, tekrarlanan kelimelerin amacının, hem ahenk, hem âyetlerin karşılıklı birbirini açıklaması olduğunu ve dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’in, tüyler ürpertici uyumunu dile getiriyor. Hem de yanlış anlaşılmaların önüne geçilerek, mantıksal hatalar gideriliyor.  Ancak buna olanak sağlamak için yapılması gereken tek şey, kelime kelime çeviri.

Neredeyse tüm Meâllerde, tezat ve mantıksal hatalara bazı örnekler:

4:24, 4:25 muhsanat… Korunan (bakire, iffetli) kadınlar

19:70, 19:71 evlâ… Cehenneme reva görülenler

11:106, 21:100, 25:12 zefiran… Cehennem harıltısı

25:22, 25:53 hicran mahcûrâ… Engellenerek ‘karışmaların’ önlenmesi

Maksat Kur’ân-ı Kerîm okumak veya verdiği genel mesajı anlamak ise, yüzlerce birbirinden güzel yorumlanmış meâller var. Bu çeviriyi zorunlu kılan, bunların derinliğine düşünüp araştırmak için yetersiz kalıyor olmalarıdır!

Birkaç senede tamamlanan yorumlanmış meâllerde, tekrarlanan âyetlere veya cümlelere farklı ifadelerle aynı anlam verilmeye çalışılmış, ancak aynen tekrarlanmamış. Veya benzer anlatımlara konu olan farklı kelimeler kullanılmış olmasına rağmen, birkaç bilindik kelimelerle iş hallolmuş. Ne var ki, tam da o âyetlerde kullanılan farklı kelimeler, tam orada olması gereken asıl verilmek istenen mesajın anlamını değiştiriyor.

Bu sitenin amacı ve farkı, Türkçe imla kurallarına özen göstermekten ziyade, Kur’ân’ın orijinal yordamını bozmadan, âyetlerin ne zaman, hangi sebeple inmişine bakmaksızın, her kelimesini, Kur’ân-ı Kerîm’de kullanıldığı yerlerde derinliğine araştırıp, olduğu gibi kelime kelime aktarmak; âyetlerin birbirleriyle ilgili olan açıklayanını bulmak, Kur’ân-ı Kerîm esaslarına lâyık Türkçe çeviri sunmaktır!

Bununla birlikte Kur’ân Mucizeleri diye bilinen, henüz keşfedilmemiş Kur’ân da gizli mesajları, bilimsel kaynaklar destekli aydınlatmaktır. Bir kısmı daha önce başkaları tarafından keşfedilmiş olup, bunların çok daha fazlası ise burada yüce Rabbimizin ilhamlarının eseri olarak başka hiçbir yerde bir arada bulamayacağınız, yaşanmış ve gelecekte yaşanması muhtemel olayların açığa çıkarılmasıdır. Öte yandan İslâm’ı, bilincine vararak yaşamak maksatlı merak edilenlere cevap bulabileceğiniz, kendi fikrinizin oluşmasını sağlayacak ortam sunulmaktadır.

Dikkatlerden kaçanları düzeltmek veya öneriler sunmak amaçlı, çapraz düşünüp fikir beyan ederek, teşekkür köşemizde yer alıp katkıda bulunabilirsiniz. Çapraz ateş edenler ve bağnaz düşünenler dikkate alınmayacaktır.

Web sitedeki tüm bilgiler ve resimler karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınları ücretsiz okuyabilir, kâr amaçlı olmaksızın bilgisayarınıza kopyalayıp çoğaltabilir, kaynak belirtmek şartıyla paylaşabilirsiniz. İzin almaksızın hiçbir kurum, kuruluş, firma, yayın organı, dernek ve sivil toplum örgütü tarafından, herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, türevi çalışmalarda kullanılamaz ve dağıtılamaz.

2013 – 2024 Tüm hakları saklıdır!

@: AuthenticVisions