Tüm bilim dallarını araştırmamıza teşvik:

 

Allâh, yarattığı her şeyi kavramamız için tüm bilim dallarını araştırmamızı teşvik ediyor. Örneğin Kur’ân, âyetlerini araştırdıkça bileceğimizi, tanıyacağımızı bildiriyor. Allâh, insana merakı kadar ilim bağışlıyor olsa da, yaratılış amacımız gereği neye ihtiyaç duyuyorsak sadece o kadarı ile bilgilendiriliyoruz. Örneğin, ruh bilimi ne kadar ilerletilebilir? Bu konuda bize az bir bilgi verildiği 17:85 âyetinden de anlaşılıyor.

 

>2:23, 2:73, 2:164, 2:255, 3:7, 3:137, 3:190, 3:191, 6:11, 6:67, 6:75, 6:97, 6:98, 6:99, 7:185, 10:5, 10:6, 10:24, 10:38, 10:39, 10:67, 10:90, 10:91, 10:92, 10:101, 11:13, 11:37, 12:105, 12:111, 13:2, 13:3, 13:4, 13:12, 13:19, 14:52, 15:73, 15:74, 15:75, 15:76, 15:77, 16:10, 16:11, 16:12, 16:13, 16:65, 16:79, 18:54, 20:54, 20:128, 21:30, 21:31, 21:32, 21:37, 23:21, 27:93, 29:20, 29:43, 29:44, 29:63, 30:9, 30:20, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:25, 31:20, 31:25, 31:31, 32:26, 34:9, 35:27, 35:28, 37:11, 39:21, 39:52, 41:53, 42:29, 42:32, 42:33, 45:3, 45:4, 45:5, 45:13, 47:24, 50:6, 50:7, 50:8, 50:36, 50:37, 51:20, 51:21, 52:34, 52:35, 52:36, 52:37, 52:38, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 55:33, 56:58, 56:59, 56:60, 56:61, 56:62, 56:63, 56:64, 56:65, 56:68, 56:69, 56:70, 56:71, 56:72, 57:17, 58:11, 65:12, 67:19, 75:37, 75:38, 75:39, 75:40, 79:27, 79:28, 79:29, 79:30, 79:31, 79:32, 79:33, 80:24, 86:5, 88:17, 88:18, 88:19, 88:20, 96:4, 96:5<