El-Mâcid / El-Mecîd:

 

Erdemli, şerefli, lütfu sonsuz, mübârek şanı, şerefi yüce.

 

2 isim
2 x
2 sûrede
2 âyette

 

>11:73, 85:15<