„Hükümdar“:

 

19. Yy’da açıklanan hiyerogliflerden anlaşıldığı üzere, Mısır yönetimine 18. Mısır dinastisinden sonra „Firavun“ denilmiş; bundan önce ise „Hükümdar“ diye anılırmış.

 

Hz. Mûsâ a.s.’ın veya Yahudilerin geçtiği tüm diğer âyetlerde de Firavun geçiyor. Ve çok daha önce Peygamber olan Yûsuf aleyhisselâm döneminde ise Mısır yönetimine âyetlerde Hükümdar deniyor.

 

>12:43, 12:50, 12:54, 12:72, 12:76<

 

Pharao – Wikipedia

 

Firavun’un geçtiği âyetler:

 

Firavun’un karısının inançlı olduğu: