Er-Rakîb:

 

Kullarını gözetleyen, tespit eden.

 

3 isim
11 x
9 sûrede
11 âyette

 

>4:1, 5:117, 19:84, 19:94, 33:52, 36:12, 50:17, 50:18, 58:6, 72:28, 78:29<