El-Müsa’ır / Ez-Zâri’:

 

Ürünleri azaltıp çoğaltan, kıtlaştırıp bollaştıran. / Ekin ve nebatı yetiştiren, büyüten, inşa eden.

 

24 x
15 sûrede
24 âyette

 

>2:155, 2:265, 2:266, 6:99, 6:141, 7:57, 7:130, 13:3, 14:32, 16:11, 16:96, 17:47, 17:48, 17:49, 18:33, 18:40, 18:42, 23:19, 34:16, 35:27, 43:11, 50:4, 56:64, 80:31<