Hz. Nûh a.s.’ın halkının inkârı ve yok edilmeleri:

 

Ve şiddetli yağmur ve selde boğularak yok edilmeleri.

 

>7:64, 9:70, 10:73, 11:36, 11:37, 11:38, 11:39, 11:40, 11:43, 11:44, 11:89, 14:9, 21:77, 22:42, 23:27, 25:37, 26:105, 26:117, 26:118, 26:119, 26:120, 29:14, 37:82, 38:12, 40:5, 40:31, 50:12, 51:46, 53:52, 54:9, 66:10, 71:5, 71:6, 71:7, 71:21, 71:22, 71:23, 71:24, 71:25, 71:26<

 

Hz. Nuh’un kavminin helak olması – YouTube