Allâh’a hamd ile ibadet:

 

5 vakit namazın delili olarak, sadece 5 sûrenin ilk âyetleri hamd: „Allâh’ı yüceltme ve O’na övgü“ ile başlıyor.

 

Ayrıca: Fâtiha sûresinin ilk âyetinin besmele ile başlamadığına da delildir; Çünkü eğer aksi olsaydı, 5 sûrenin ilk âyetleri hamd ile başlamıyor olacaktı, o zaman da 5 vakit namaza delil olmazdı.

 

Ve buna 2. delil ise: Allâh’ın, Rahmân: „Sonsuz şefkatle merhamet eden“ isminin, 57x olduğu bilinir, ancak Fâtiha’nın ilk âyetinde okunan besmeledeki „Rahmân“ ve 25:60’ta 2. kez kullanılan „Rahmân“ çıkarıldığında, sadece 55 sûrede kullanıldığı görülür. Rahmân 55. sûredir ve Huve ellezî: O ‘Allâhü Teâlâ’, O ki… Veya O ‘Allâhü Teâlâ’, O’dur ki… İfadesinin ardından gelen, Allâh’ın lütuflarından bahsedilir ve sadece 55 âyetlerde geçmektedir. Bu da Rahmân isminin 55 x olduğuna delildir.

 

Ve Kamer sûresi 55 âyet olan tek sûredir ve tüm âyetlerinin sonu „Rahmân“ andırırcasına ‘RA’ ile biter.

 

Fâtiha sûresinin ilk âyetinin besmele ile olmadığına diğer bir delil ise: Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümdarı anlamına gelen sadece Fâtiha sûresinde geçen „Mâlik’û yevmi’d-Dînî“ 1. sûrenin 3. âyetinde olması ile Allâh’ın, Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümdarının, tekli rakamlar ile bir anlam ifade ediyor olması.

 

>1:3<

 

>1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<

 

 

Huve ellezî:

 

Fâtiha sûresinin ilk âyetinde besmele yok:

 

El-Hâmîd sıfatı:

 

Er-Rahmân, Allâh’ın ulûhiyeti: