Allâh’ı görmeden hür iradeyle kesin inanç:

 

İnsana gördüklerinin Allâhû Teâlâ’ya delil olduğuna hür iradeyle inanması için insanın bilinci, algılama yeteneği bir şekilde örtülüyor.

 

>2:3, 21:49, 36:11, 50:22, 50:32, 50:33, 57:25, 67:12<