Allâh’ın, savaşlarda samimiyetle inanmışlara yardımı:

 

Savaşa melek orduların desteği. İnkârcıların, kendileriyle çarpışan inançlıları, olduğundan fazla görüyor oldukları. Samimiyetle inanmışların, inkârcıları olduğundan az görmeleri.

 

>3:13, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126, 3:127, 8:7, 8:8, 8:9, 8:10, 8:11, 8:12, 8:13, 8:42, 8:43, 8:44, 9:13, 9:14, 9:15, 9:25, 9:26, 9:40, 33:9, 33:25, 33:26, 33:27, 48:1, 48:2, 48:3, 48:4<