Eş-Şekûr / Eş-Şâkir:

 

İtaati, rızasıyla yapılanları mükâfatlandıran. / Şükrün karşılığını cömertçe veren.

 

6 isim
10 x
8 sûrede
10 âyette

 

>2:158, 3:144, 3:145, 4:147, 17:19, 35:30, 35:34, 42:23, 64:17, 76:22<