Allâh’ın razı olmadıkları:

 

Allâh’ı inkâr edenler. Allâh’a ortak koşanlar:

 

Yanlış inanışlara hizmet edenler:

 

Bozguncular. Fitneciler:

 

Bol rızık verilenlerin çoğunun Allâh’ı anmayı unutması:

 

Mal toplama hırsına İlâhî adalet:

 

Allâh’a daralınca dua eden, ancak ibadeti gereksiz gören:

 

Bu dünya için yaşayanlar:

 

Yanlış ortamda doğmak insanı kurtarmıyor:

 

Büyünün gerçekte var olduğu:

 

Allâh’ın dîni saptıranlara öğütleri ve bilgilendirmesi:

 

Yahudi ve Hristiyanların Tevrât ve İncîl’i tahrif ettikleri:

 

Önceki kitapların varislerinin zan ve yanılgıları:

 

Yahudilerin inançlılar karşıtı, Hristiyanların ise yakın oldukları:

 

Sözde Müslüman ülkeler:

 

Allâh’ın istediği tek dîn ‘inançlar’ uygulamasını terk etmiş olanlar:

 

Allâh’ın sevmediği kulları veya sevmediği özellikler: