El-Hâfîz:

 

Muhafaza eden, koruyup kollayan, gözeten, hafızası daim.

 

4 isim
31 x
24 sûrede
31 âyette

 

>2:106, 2:255, 6:61, 7:51, 9:67, 11:57, 12:64, 13:11, 15:9, 15:17, 19:64, 20:39, 20:52, 20:110, 20:126, 21:28, 21:32, 21:82, 22:76, 23:88, 31:23, 32:14, 34:21, 37:7, 41:12, 42:6, 45:34, 50:4, 82:10, 85:22, 86:4<