El-Ğanîyy:

 

Hiçbir şeye muhtaç olmayan, müstağni.

 

19 isim
21 x
18 sûrede
20 âyette

 

>2:263, 2:267, 3:97, 4:131, 6:133, 10:68, 14:8, 17:111, 22:64, 23:88, 27:40, 29:6, 31:12, 31:26, 35:15, 39:7, 47:38, 57:24, 60:6, 64:6, 64:6<