Samimiyetle inanmışlara, haram kılınanlar ‘yasaklananlar’:

 

 

>2:217, 2:219, 2:221, 2:173, 2:228, 2:229, 2:230, 2:231, 2:232, 2:173, 2:275, 4:2, 4:6, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:23, 4:24, 5:3, 5:96, 5:100, 6:121, 6:145, 6:151, 7:33, 16:115, 16:116, 17:33, 24:3, 24:30, 24:31, 25:68, 60:9, 60:10<

 

Domuz etinin Hepatit E virüsü ile siroza yol açabildiği: