Samimiyetle inanmanın bir şey kaybettirmediği:

 

İnsanı yanlış düşüncelerinden kurtarıp, Allâh’a inanmasını sağlamak için, mantıken de kaybedecek bir şey olmadığını gösteren âyetler.

 

>6:19, 6:90, 10:72, 11:29, 11:51, 12:104, 23:72, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180, 34:24, 34:47, 34:50, 36:21, 38:86, 39:53, 39:54, 39:55, 39:56, 39:57, 39:58, 39:59, 40:28, 40:41, 40:42, 41:52, 42:23, 46:8, 46:9, 46:10, 51:57, 52:40, 67:28, 68:46<