Kur’ân ve Hz. Muhammed aleyhisselâm’ın, Tevrât ve İncîl’de bildirildiği bilgisi:

 

Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed aleyhisselâm, Tevrât (Tesniye) 18:15-19, ve İncîl (Yuhanna) 14:16-17 ve 16:13 ayetlerinde önceden haber verilmiştir.

 

>2:146, 7:157, 26:193, 26:194, 26:195, 26:196, 48:29, 61:6<

 

Jewish Rabbi Discovers Prophet Muhammad(PBUH)in Bible (youtube.com)

 

[Shocking Truth]- Prophet Muhammad (pbuh) is mentioned in Bible – Mind Blowing – YouTube

 

Tevratta Hz. Muhammedin müjdelendiği ayetler – YouTube

 

İncil ve Tevrat’ta Peygamberimize İşaretler (Sesli Kitap) – YouTube