İlk diriliş, 2. Sûr’a üfürülme:

 

Geçmiş tüm insanların diriltilmesi. Buradan sonra samimiyetle inanmışlar bir daha ölmeyecekler ve Mahşerde toplanacaklar.

 

>2:28, 3:158, 6:47, 6:48, 7:25, 10:46, 10:56, 18:99, 20:102, 21:103, 22:66, 23:15, 23:16, 25:24, 27:87, 30:25, 30:40, 30:50, 35:9, 36:12, 36:46, 36:47, 36:48, 36:49, 36:50, 36:51, 36:52, 36:53, 36:54, 36:55, 36:56, 36:57, 36:58, 36:59, 37:19, 39:67, 39:68, 40:10, 40:11, 40:12, 44:8, 44:40, 44:41, 44:42, 44:56, 45:23, 45:24, 45:25, 45:26, 46:33, 50:11, 50:20, 50:21, 50:41, 50:42, 50:43, 53:44, 69:13, 71:17, 71:18, 74:8, 74:9, 74:10, 78:17, 78:18, 79:13, 79:14, 80:22, 80:38, 80:39<