El-Vâhid / El Vitr / El-Ehad tek / El-Ferd:

 

Yegâne Zât. / Eşsiz benzersiz İlâh. / Eşi benzeri olmayan. / Tek, yegâne, eşi olmayan

 

29 isim
29 x
22 sûrede
29 âyette

 

>2:133, 2:163, 4:171, 5:73, 6:19, 7:70, 9:31, 12:39, 13:16, 14:48, 14:52, 16:22, 16:51, 17:46, 18:110, 21:108, 22:34, 29:46, 37:4, 38:5, 38:65, 39:4, 39:45, 40:12, 40:16, 40:84, 41:6, 60:4, 112:1<