Meleklerin konseyleri:

 

>37:8, 38:69, 52:38, 72:9<