Saîr, ebedî Cehennem:

 

Karıştırılan kızgınlaştırılan çılgın ateş.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen bu Cehennem ebedî.

 

Verilen bilgilere göre bu Cehennemi hak sahipleri ise: Cimriler. Allâh’a ve âhir güne inanmayanlar. Şeytanı dost edinenler. Hakikati inkâra şartlanmışlar. Hz. Muhammed a.s.’a ‘sas’ karşı gelen, yalanlayanlar. Kur’ân-ı Kerîm’i yalanlayanlar. Gösteriş için hayırseverlik yapanlar. Sapkınlığı huy edinenler. Samimiyetle inanmışlara düşmanlık planlayanlar. Yahudilerden Tevrât’ı tahrif edenler. Allâh’ın lanetledikleri, inançlı olmayan Yahudiler ve Hristiyanlar. Allâh’a ortak koşanlar. Yahudiler ve Hristiyanlardan Tâğut’a ‘Allâh’a sırt çeviren herkese’ inananlar. Hakikat bilgisini yalanlayıp, alay edenler. Firavun hanedanı. Kıyâmeti inkâr edenler. İkinci diriltilme ve ölümü getirecek kıyâmeti, yaşayacak olan inkârcılar. Allâh hakkında bilgisi olmadığı hâlde tartışanlar. İnsanları, Allâh yolundan saptıranlar. Allâh’a gönülsüz, çıkar amaçlı ibadet edenler. Allâh’tan başka şeylere dua edenler. Bir grup ‘eski’ Mekke halkı ve göçebe Araplardan bir kısmı. Âhir gün kitabı arkasından verilenlerden seçilecek.

 

>3:91, 4:56, 4:167, 4:168, 4:169, 4:170, 4:171, 4:172, 4:173, 6:47, 9:84, 33:64, 33:65, 33:66, 33:67, 33:68, 41:28, 45:31, 45:32, 45:33, 45:34, 45:35, 46:35, 47:34, 72:23, 98:6<

 

>4:37, 4:38, 4:39, 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:44, 4:45, 4:46, 4:47, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:52, 4:53, 4:54, 4:55, 4:56, 11:98, 11:99, 11:100, 11:101, 11:102, 11:103, 11:104, 11:105, 11:106, 11:107, 17:89, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 17:94, 17:95, 17:96, 17:97, 17:98, 17:99, 17:100, 17:101, 17:102, 17:103, 17:104, 22:1, 22:2, 22:3, 22:4, 22:5, 22:6, 22:7, 22:8, 22:9, 22:10, 22:11, 22:12, 22:13, 25:1, 25:2, 25:3, 25:4, 25:5, 25:6, 25:7, 25:8, 25:9, 25:10, 25:11, 25:12, 25:13, 25:14, 31:11, 31:12, 31:13, 31:14, 31:15, 31:16, 31:17, 31:18, 31:19, 31:20, 31:21, 33:64, 33:65, 33:66, 33:67, 33:68, 33:69, 33:70, 33:71, 33:72, 33:73, 34:12, 42:7, 48:13, 48:14, 48:15, 48:16, 48:17, 67:5, 67:6, 67:7, 67:8, 67:9, 67:10, 67:11, 84:10, 84:11, 84:12, 84:13, 84:14, 84:15, 84:16, 84:17, 84:18, 84:19, 84:20, 84:21, 84:22, 84:23, 84:24<