El-Hayî / El-Kuddûs / Es-Sübbûh / Et-Tâmm:

 

Çirkinliği bulunmayan. / Noksan sıfatlardan, kusurdan uzak. / Her türlü kötülük, eksiklik, acizlikten uzak, mukaddes. / Zât’ı, isim, sıfat ve fiilleri, eksiksiz, kusursuz ve mükemmel olan, acizlik ve zafiyeti olmayan.

 

2 isim
43 x
28 sûrede
42 âyette

 

>2:32, 2:116, 3:191, 4:171, 5:116, 6:100, 7:143, 9:31, 10:10, 10:18, 10:68, 12:108, 16:1, 16:57, 17:1, 17:43, 17:93, 17:108, 19:35, 21:22, 21:26, 21:87, 23:91, 24:16, 25:18, 27:8, 28:68, 30:17, 30:40, 34:41, 36:36, 36:83, 37:159, 37:180, 39:4, 39:67, 43:13, 43:82, 52:43, 59:23, 59:23, 62:1, 68:29<