Delillerle inanç:

 

Samimiyetle inanmış kişilerin, delilleri olarak inanıyor oldukları. Delilleri olmadan Allâh’a karşı mücadele edenler.

 

>2:113, 2:139, 2:213, 3:66, 4:164, 4:165, 6:80, 6:81, 6:148, 7:33, 7:71, 10:19, 10:68, 11:17, 11:63, 11:88, 12:40, 13:13, 18:15, 18:56, 22:3, 22:8, 22:71, 27:64, 31:15, 31:20, 38:28, 40:4, 40:5, 40:35, 40:56, 40:69, 42:10, 42:16, 42:18, 42:35, 47:14, 53:23<