Naîm, ebedî Cennet:

 

Sonsuz lütuflar, nimetlerle dolu huzur ve mutluluk veren Cennet.

 

Âyetlerden anlaşıldığı kadar, vadedilen diğer cennetler gibi bu Cennet’te ebedî.

 

Verilen bilgilere göre bu Cennetin hak sahipleri ise: Hakikat bilgisini gerektiği gibi uygulayanlar. İyi niyet ve amaçlarla, yararlı gayretlerde bulunanlar. Samimiyetle inananlar. Günahlardan korunan, Allâh’tan korkan, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlar. Hayırlarda yarışanlar. Âhir gün Allâh’a yaklaştırılmış olanlar. Derin ilim sahiplerinin, Kur’ân-ı Kerîm’deki işaretleri, Allâh’ın varoluşuna, yarattıklarına delil gösterenler ve bunlarla inançlarını artıranlar. 26:85 Hz. İbrâhîm a.s. „Delille konuşan“ duasının tam da burada olması buna ayrıca delil.

 

>4:57, 4:58, 4:59, 4:122, 4:123, 4:124, 4:125, 18:1, 18:2, 18:3, 55:46, 55:47, 55:48, 55:49, 55:50, 55:51, 55:52, 55:53, 55:54, 55:55, 55:56, 55:57, 55:58, 55:59, 55:60, 55:61, 64:9<

 

>5:65, 5:66, 5:67, 5:68, 5:69, 10:9, 10:10, 22:54, 22:55, 22:56, 26:69, 26:70, 26:71, 26:72, 26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 26:77, 26:78, 26:79, 26:80, 26:81, 26:82, 26:83, 26:84, 26:85, 26:86, 26:87, 26:88, 26:89, 26:90, 31:8, 31:9, 37:40, 37:41, 37:42, 37:43, 37:44, 37:45, 37:46, 37:47, 37:48, 37:49, 37:50, 37:51, 37:52, 37:53, 37:54, 37:55, 37:56, 37:57, 37:58, 37:59, 37:60, 37:61, 37:62, 56:10, 56:11, 56:12, 56:13, 56:14, 56:15, 56:16, 56:17, 56:18, 56:19, 56:20, 56:21, 56:22, 56:23, 56:24, 56:25, 56:26, 56:88, 56:89, 68:34, 83:21, 83:22, 83:23, 83:24, 83:25, 83:26, 83:27, 83:28<