El-Velî:

 

İşlerini yoluna koyan, lütfeden, himaye eden samimi dost.

 

11 isim
33 x
19 sûrede
33 âyette

 

>2:107, 2:120, 2:257, 3:68, 3:122, 4:45, 4:123, 4:173, 5:55, 6:14, 6:51, 6:70, 6:127, 7:155, 7:196, 9:116, 11:20, 11:113, 12:101, 13:37, 17:97, 18:26, 18:44, 29:22, 32:4, 33:17, 34:41, 42:9, 42:28, 42:31, 42:46, 45:19, 46:32<