Er-Râşîd:

 

İşleri takdirine göre yürütüp, ‘bir’ düzen, bilgelik ile âkıbetine ulaştıran, himayesindekilere, doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti veren.

 

9 x
6 sûrede
9 âyette

 

>2:186, 2:256, 7:146, 18:10, 18:24, 21:51, 49:7, 72:10, 72:14<