El-Hafî:

 

Gizlice alakadar, haberdar, lütufkâr.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>19:47<