Kur’ân ve diğer kutsal kitapların kâr amaçlı satılmaması uyarısı:

 

>2:41, 2:174, 3:187, 3:199, 5:44, 9:9<