Dünya’nın geoit olduğu bilgisi:

 

„Yugşî, yagşâ“: bir şeyin bürünerek örtülmesi. „Yukallibu“: çevrilmesi, ellerin çevrilerek ovuşturulmasında da kullanılıyor. „Binaen“: kubbe şeklinde yapılmış bina. Veya 79:30’

da kökeni „dahv“ olan kelimeden üretilen „dehâ“ deve kuşu yumurtası biçimi tanımlanırken kullanılır.

 

>2:22, 7:54, 13:3, 24:44, 39:5, 40:64, 79:30, 84:3, 92:1<

 

Dünya’nın Şekli ve Eksen Hareketleri – YouTube