Çift / zıt cinsten eşli yaratılış:

 

İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve nice bilinmeyen şeyin çift yaratılmış olduğu. Erkek-dişi, DNA-RNA, madde-anti madde, elektron-pozitron gibi. Bitkilerin cinsiyetleri ilk kez 17. yüzyılın sonu tespit edilmiş. 53:45, 53:46’da X-Y taşıyan meni.

 

>13:3, 20:53, 22:5, 26:7, 31:10, 36:36, 42:11, 43:12, 49:13, 50:7, 51:49, 53:45, 53:46, 75:39, 78:8, 89:3, 92:3<

 

Kuran’ın bilimsel mucizeleri- Bitkilerde cinsiyet mucizesi – YouTube