Şeytanların plazma veya kozmik ışınlardan çekindikleri:

 

Cin ve şeytanlar aynı nesilden. Ve Semûm cehennem ateşi gibi, bir tür Gamma ışını veya Radyasyondan yaratılmış olmalarına rağmen, kozmik ışınlar onlar için de ölümcül. Nasıl ki, insan vücudu toprakta bulunan maddelerden yaratılmış olmasına rağmen, aynı maddelerden oluşan taş ile şiddetli darbın ölümcül olabileceği gibi.

 

>15:16, 15:17, 15:18, 37:6, 37:7, 37:8, 37:9, 37:10, 55:33, 55:34, 55:35, 67:5, 72:8, 72:9<