El-Hayy

 

Evvelî ve ebedî diri.

 

5 isim
5 x
5 sûrede
5 âyette

 

>2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65<