Gelecekte insan ömrünün uzatılacağı:

 

Ancak bunaklığa karşı çözüm bulunamayacağı bilgisi.

 

>2:96, 35:11, 36:68<