„2 gün / 4 gün / 6 gün“ :

 

Kur’ân’da geçen 2, 4, 6 günler Rabbin yaratmak için harcadığı zaman diye algılanmamalı, çünkü Yaratan „OL!“ dediğinde, >2:117, 40:68< zamana ihtiyaç duymadan her şey anında planlanmış ve istenilen düzen başlamış oluyor. Big bang 13,819 milyar yıl önce yoktan var olma ile ortaya çıkan ve var olan her şeyi zaman ve mekânı da başlatan atom çekirdeğinden daha küçük bir parçadan meydana geldiği ve bunun öncesinde hiçbir şey olmadığı, bilim insanlarınca kabul ediliyor. Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, buna göre 2, 4, 6 günler den bahis evrelerdir. Bu evreleri bizim zaman ölçümüze uyarladığımızda ortaya çıkan tablo, tam da bilim dünyasının keşfettiği tarihlere denk geliyor.

 

Allâh’ın yaratma sanatı:

 

„2 gün“= 4,606 milyar yıl:

 

„4 gün“= 9,213 milyar yıl:

 

„6 gün“= 13,819 milyar yıl: