Allâh’ın, hak dîni olan Hanif dîni ‘İlâhi esasları’:

 

İslâm: ‘Tek İlâh’a, Allâh’a teslimiyete inananların dîni’. Allâhû Teâlâ’nın, dînlerin bir olduğunu bildirmesi ve insanlık tarihi boyunca tüm peygamberlerin, insanları tek dîn olan İslâm’a yani Hanif dînine çağırdığı ve değişime uğramamış, son kitap Kur’ân-ı Kerîm’e uyulmasını bildirmesi.

 

>2:135, 3:19, 3:67, 3:83, 3:84, 3:85, 3:95, 4:125, 5:48, 6:79, 6:153, 6:161, 9:29, 9:30, 9:31, 9:32, 9:33, 10:104, 10:105, 10:106, 12:40, 16:120, 16:123, 21:92, 22:31, 22:78, 23:52, 24:2, 30:30, 30:43, 42:13, 42:14, 42:15, 48:28, 49:16, 60:4, 61:9, 95:7, 98:4, 98:5, 110:2<