Hz. Hûd a.s. :

 

>7:65, 7:66, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70, 7:71, 7:72, 9:70, 11:50, 11:51, 11:52, 11:53, 11:54, 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59, 11:60, 23:31, 23:32, 23:33, 23:34, 23:35, 23:36, 23:37, 23:38, 23:39, 23:40, 23:41, 25:38, 26:123, 26:124, 26:125, 26:126, 26:127, 26:128, 26:129, 26:130, 26:131, 26:132, 26:133, 26:134, 26:135, 26:136, 26:137, 26:138, 26:139, 38:12, 46:21, 46:22, 46:23, 46:24, 46:25, 50:13<

 

Hz. Hûd a.s. halkının yüksek tepelere eserler yaptığı bilgisi:

 

İrem şehri, Âd halkı:

 

PEYGAMBERLER’İN HAYATI/HZ. HUD (A.S.)’IN HAYATI! – YouTube