Zû’l-Me’âric / Er-Râfî / Er-Refî:

 

Yüceltmenin, mertebelerin sahibi. / Kullarını yücelten, mertebelerini yükselten. / Zât’ından daha yüksek mertebede olunamayan, güç, galibiyet, üstünlük sahibi.

 

3 isim
34 x
23 sûrede
34 âyette

 

>2:228, 2:253, 3:26, 3:55, 3:163, 4:95, 4:96, 4:158, 6:83, 6:132, 6:135, 6:165, 7:176, 7:182, 8:4, 9:2, 9:14, 9:20, 12:76, 13:2, 17:21, 19:57, 20:75, 22:18, 40:15, 43:32, 46:19, 56:3, 57:10, 58:11, 70:3, 79:28, 88:18, 94:4<