Şeytan bu dünyada yaşamıyor:

 

>55:33<’den anlaşıldığı üzere, cinlerin de yaşadıkları yeryüzü, yerçekimi olan bir gezegen.

 

>26:221, 26:222, 42:5, 55:33<