Er-Raûf:

 

İnsanlara ve özellikle de inançlılara insaflı.

 

11 isim
11 x
8 sûrede
11 âyette

 

>2:143, 2:207, 3:30, 9:117, 9:128, 16:7, 16:47, 22:65, 24:20, 57:9, 59:10<