Dünya:

 

Yaşamın, yalnızca gezegenlerde oluşabildiği:

 

Dünya’nın geoit olduğu bilgisi:

 

Van Allen kuşağı:

 

Göğe doğru yükseldikçe göğsün daralması:

 

Rüzgârın oluşumu:

 

Şimşeklerin yaşamın sürekliliğindeki rolü:

 

Yağmur ve bitki örtüsü:

 

Suların kaybolacağı bilgisi:

 

Doğular ve batılar:

 

Dağların gemiler gibi yüzerek, hareket ettikleri:

 

Dünyanın merkezinin ağırlıkları sayesinde yerçekimi oluştuğu:

 

Dünyanın merkezindeki ağırlıklarının, volkanik depremlere yol açtığı ve bu nedenle yollar ve akarsu yataklarının oluşumu:

 

Demirin indirildiği ve yerkürenin merkezinin demir ve nikel gibi madenlerden oluştuğu:

 

Allâh’ın yerdeki delillerine dikkat çekmesi:

 

İnsanın faydalanması için yaratılmış, hayvanlar ve bitkiler:

 

Yosun ve planktondan petrol oluştuğu bilgisi:

 

„Dabbe“:

 

Çift /zıt cinsten eşli yaratılış:

 

Tüm canlı türlerinin organize varlıklar oldukları:

 

Her şeyin ölümlü olduğu:

 

Fosil dinozorlar:

 

Tohum hücresinin genetik şifreleri:

 

Sivrisineğin bulaşıcı hastalıklara yol açan virüs taşıdığı:

 

Kuşlar kadar verimli uçan araç yapılamıyor:

 

Denizler arasındaki engel:

 

El Nino fenomeni:

 

Nükleer patlama:

 

Mucizelerin var oldukları:

 

Sînâ’daki Tur dağının mağara olması:

 

Ye’cûc ve Me’cûc:

 

Müslüman toplumun gelecekte çoklukta olması

 

Dünya’nın karşı karşıya kalacağı felaket:

 

Dünya’nın sonunun muhtemelen bir meteorit felaketiyle olacağı:

 

Dünya yaşamının nasıl sona ereceği, ardından yaşam savaşı verileceği: