Gökler:

 

Kâinatın yaratılış evreleri ve Kıyâmet:

 

„Arş“ Su üzerinde olduğu kanıtlandı:

 

„2 gün / 4 gün / 6 gün“ :

 

Göklerin ve yeryüzünün, Allâh’ın emriyle oluştuğu:

 

Göklerin ve yerin uyumlu işleyişi:

 

Allâh’ın, hiçbir şeyi gerekçesiz yaratmadığı:

 

Allâh’ın yaratma sanatı:

 

Var olan her şeyin örneksiz yaratılması:

 

„Zerre“:

 

Plazma, Gamma ışını, Radyasyon, kozmik ışınlar:

 

„Tecrî“ Yüzerek veya akarak hareket etme benzerliği:

 

Karanlık enerji, karanlık madde, madde, anti madde:

 

6 defa „OL!“ :

 

Karanlık ve aydınlık:

 

Göklerin 7 katmandan oluşumu:

 

Solucan deliği:

 

Süpernova patlamasıyla oluşan Nötron Yıldızı/Pulsar:

 

Göklerden gelen tüm maden ve metaller:

 

İçinde bulunduğumuz Galaksi ve diğer Yıldız kümeleri:

 

Rastlantı sonucu yaratılmanın imkânsız olduğu:

 

Dünya dışı başka varlıkların yaşadığı:

 

Devamlı karanlık veya aydınlık olan gezegenler:

 

Güneş tutulmasına Ay’ın sebep oluşu ve Saros Döngüsü:

 

„Kamer“:

 

„Şems“:

 

„Zilzâl“ Güneş sisteminin geleceği:

 

Uzayda yolculuk yapılacağının bildirimi:

 

Evrenin tek olmadığı bilgisi:

 

„Semavat”:

 

„Semavati” :

 

„Semae“ :

 

Kara delikler:

 

Var olan her şeyi yok eden kıyâmet, big rip: