Allâh, insanın bilinçaltına etki ediyor:

 

Allâh, insanı, huy ve davranışlarına göre, iyiliği veya kötülüğü kendine benimsemesini sağlıyor, doğru yolu bulmasını veya sapmasını hedefliyor.

 

>2:93, 3:13, 6:122, 8:24, 8:29, 8:43, 8:44, 8:70, 9:15, 9:26, 9:40, 11:120, 12:15, 12:24, 14:37, 15:12, 17:16, 17:69, 17:86, 28:10, 33:26, 37:104, 37:105, 37:106, 48:4, 48:18, 48:25, 48:26, 48:27, 49:7, 49:8, 59:2, 64:11, 87:6<

 

Beynin muhakeme ve kumanda bölgesi: