El-Mudill:

 

Zât’ını, âyetlerini, elçilerini inkâr edeni, razı olduğu yola yönlendirmeyen, geri dönülmez bir şaşkınlıkla saptıran.

 

35 x
18 sûrede
35 âyette

 

>2:258, 2:264, 3:86, 5:51, 5:67, 5:108, 6:21, 6:77, 6:135, 6:144, 7:100, 9:19, 9:24, 9:37, 9:80, 9:109, 10:17, 10:69, 10:77, 12:23, 16:37, 16:104, 16:116, 20:69, 23:117, 28:37, 28:50, 28:82, 39:3, 40:28, 46:10, 61:5, 61:7, 62:5, 63:6<