Canlı-cansız tüm varlıkların Allâh’ın yüceliğini övmesi:

 

Var olan her şey, sicimler de ‘atomları oluşturan parçacıklar da’ dâhil Allâhü Teâlâ’nın, onlara koyduğu doğa kurallarına uyarak, yaratılış amaçları gereğince işlevlerine devam edip, O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince O’nun yüceliğini övüp ibadet etmiş oluyorlar. Ancak insanlar ve cinler hariç, sadece hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler. Bu âyetler O’nun yarattığı doğa kurallarının varlığını ispat ediyor. Bu kuralların bir yaratıcısı olduğunu reddeden, kendi aklı ve mantığı doğrularınca, yarı teorik yarı bilimsel desteklerle ortaya atan, inkâr edenlerden oluyor.

 

>4:170, 7:206, 13:13, 13:15, 16:48, 16:49, 16:50, 17:44, 21:19, 21:20, 22:18, 24:36, 24:41, 38:18, 39:75, 40:7, 41:38, 42:5, 55:6, 57:1, 59:1, 59:24, 61:1, 62:1, 64:1<

 

The Elegant Universe 01 – Einstein’ın Rüyası (Türkçe Altyazı) – YouTube

 

The Elegant Universe 02 – Stringler (Türkçe Altyazı) – YouTube