Âhir gün, İlâhî adaletin delillerle yerine getirilecek olması:

 

1- İlâhî adaletin sağlanması için ayrılığa düşülen konuların, yapılan yanlışların ve yanlış düşüncelerin Allâh tarafından insana bildirilecek olması.

 

2- İnsan ve cinlerin âhir gün kendi aleyhlerine şahitlik etmeleri. İnsana kendi uzuvları, melekler ve peygamberler şahitlik edecek. Bunlar İlâhî yargının yapılacağının kanıtı.

 

3- Diğer dîn mensupları dünyadayken, Allâh’ı tek tapılacak Rab olarak kabul etmeyecek olurlarsa, en azından diğerlerinin, yani samimiyetle inanmışların kabul ettiklerine şahitlik edecekler.

 

>2:143, 2:167, 3:52, 3:53, 3:55, 3:64, 3:81, 3:98, 4:41, 4:79, 4:141, 4:159, 5:14, 5:48, 5:83, 5:105, 5:116, 5:117, 6:19, 6:60, 6:108, 6:128, 6:130, 6:150, 6:159, 6:164, 7:6, 7:37, 7:38, 7:172, 9:17, 9:94, 9:105, 9:107, 10:23, 10:29, 10:46, 10:61, 10:93, 11:18, 11:54, 13:11, 13:43, 16:84, 16:89, 16:92, 16:124, 17:78, 17:96, 19:37, 19:38, 21:78, 22:17, 22:69, 24:24, 24:64, 28:75, 29:8, 29:52, 31:15, 31:23, 33:45, 34:47, 36:65, 39:3, 39:7, 39:69, 40:51, 41:20, 41:21, 41:22, 41:53, 43:19, 43:80, 43:86, 45:17, 46:8, 48:8, 48:28, 50:16, 50:17, 50:18, 50:21, 50:23, 58:6, 58:7, 62:8, 64:7, 73:15, 75:2, 75:12, 75:13, 75:14, 75:15, 82:10, 82:11, 82:12, 85:3, 85:9, 100:6, 100:7<

 

Dünyada nasıl yaşandıysa âhirette de aynı yaşanıyor:

 

Âhir gün insanlar 3 gruba ayrılacaklar.