Samimiyetle inanmışların yeniden yapılandırılması:

 

Cennette samimiyetle inanmışlar, bir tür ışık „Nur“ ile yeniden yapılandırılmış olacaklar.

 

>57:12, 57:13, 57:19, 57:28, 66:8<