El-Cemîl / Et-Tayyib / En-Nazîf:

 

Zât’ı, isimleri, sıfatları en güzel. / Söz, iş ve hükümleri faydalı olan. / Sözleri, işleri ve hükümleri temiz, iyi ve güzel olan.

 

39 x
25 sûrede
39 âyette

 

>2:267, 4:2, 4:8, 4:58, 4:85, 5:4, 5:5, 5:100, 6:152, 7:58, 7:180, 13:22, 14:24, 15:85, 16:75, 16:125, 17:34, 17:110, 20:8, 20:132, 22:5, 23:14, 23:51, 23:96, 24:26, 28:61, 29:8, 29:46, 32:7, 33:28, 33:49, 35:10, 40:64, 41:34, 50:7, 57:18, 70:5, 73:10, 73:20<