İsrailoğullarının liyakatli kılınmış olmaları:

 

İsrailoğulları haricinde başka hiçbir toplum için liyakatli kılınmış olmak geçmiyor.

 

Yakın tarihte ve dönemimizde, Bilim ve Teknoloji adına Dünya’ya katkıları gözardı edilemez bir gerçek. Bu, Allâhû Teâlâ’nın yarattığı kader gereği, bu toplumun liyakatli kılınmışlığının delilidir; nasıl ki bir başka toplumun da geri kalmış olması gibi. Bkz.: Kader

 

Ancak 5:64 de lânetlenmelerine neden olan „ Allâh’ın eli bağlıdır ‘sıkıdır’. “  demelerine karşın, isteyene istediği verildiğini bildiren 17:17-21 arası âyetlerden anlaşıldığı üzere ve tam da burada Nûh a.s.dan bahsedilmesi ayrıca onun soyundan geliyor olmalarına bir işaret daha.

 

>2:47, 2:122, 5:20, 7:140, 17:17:, 17:18, 17:19, 17:20, 17:21, 27:15, 44:32, 45:16<

 

YAHUDİLER NEDEN ÇOK BAŞARILI VE GÜÇLÜ ? – YouTube