El-Kaviyy / El-Metîn / Zû’l-Kuvâ:

 

Gücüne, iktidarına güç yetirilemeyen. / Sağlam kuvvetli. / Güç, kuvvet sahibi.

 

10 isim
12 x
11 sûrede
12 âyette

 

>7:183, 8:52, 11:66, 22:40, 22:74, 33:25, 40:22, 42:19, 51:58, 57:25, 58:21, 68:45<