Yok edilen Toplumlar:

 

Hz. Nûh a.s.’ın halkının inkârı ve yok edilmeleri:

 

Hz. Hûd a.s.’ın Âd halkının inkârı ve yok edilmeleri:

 

Hz. Sâlih a.s.’ın Semûd halkının inkârı ve yok edilmeleri:

 

Hz. Lût a.s.’ın halkının inkârı ve yok edilmeleri:

 

Hz. Şuayb a.s.’ın Medyen, Eyke, Ress halkının inkârı, yok edilmeleri:

 

Firavun, Haman ve Karun’un inkârı ve yok edilmeleri:

 

Tubba halkının yok edilmesi:

 

Sebe halkının yok edilmesi:

 

Sırasıyla denize, kuma gömülenler ve meteorit ile yok edilenler:

 

Yok edilmiş veya değiştirilmiş yöresel topluluklar, şehirler:

 

İyi insanlar olduğu sürece şehirler yok edilmiyor:

 

Peygamberler ve onların aile fertlerinin kurtulmaları:

 

Allâh insanları birbiriyle yok ediyor:

 

Âyetin açılış ve kapanışında denizde oluşan yok edilmeler:

 

Yahudilerin lanetlenmeleri: